Organizācijām

Mūsu atrašanās vieta

(A.Briāna 22 - 7 (ieeja no Miera ielas 37), Rīga
  •  1

Kontakti

Tālr. 29155511

info@psihologijascentrs.lv

Piedāvājums izglītības iestādēm

Stress un pašpalīdzība

Semināra apjoms: 8 stundas

Semināra anotācija: Semināra laikā tiek sniegtas zināšanas par to, kā analizēt stresa cēloņus, tā pārvarēšanas veidus, novērtēt savus resursus stresa pārvarēšanā. Semināra laikā ir iespēja pilnveidot prasmes, kā efektīvi pārvarēt stresu, papildināt savus resursus un mazināt profesionālās izdegšanas risku.

Konflikti un to risināšanas iespējas

Semināra apjoms: 8 stundas

Semināra anotācija: Seminārā tiek sniegtas zināšanas par to, kā analizēt dažādu starppersonu konfliktu veidus, cēloņus un iespējamās konfliktu risināšanas stratēģijas. Semināra laikā ir iespēja pilnveidot prasmes, kā veicināt sadarbību konfliktu situācijās, atrast abpusēji izdevīgus konflikta risinājumus un kā palīdzēt skolēniem risināt konfliktus, pedagogam esot starpnieka lomā.

Emociju pašregulācijas prasmju attīstības veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem

Semināra apjoms: 8 stundas

Semināra anotācija: Semināra laikā pedagogiem būs iespēja papildināt zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu emociju pašregulācijas attīstību. Būs iespēja arī pilnveidot prasmes un apgūt praktiskas metodes darbā ar bērniem, kas veicina bērnu emociju pašregulācijas prasmju attīstību.

Bērna emocionālā audzināšana (BEA) programma

Programmas apjoms: 36 stundas

Programmas anotācija: Programmas īstenošanas laikā pedagogiem būs iespēja papildināt zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu emocionālo attīstību un dažādām ar bērnu emocionālo attīstību saistītām bērnu prasmēm (piemēram, piesaisti, pašvērtējumu, saskarsmes prasmēm, problēmu risināšanu, uzvedības paškontroli). Būs iespēja arī pilnveidot prasmes, kā veicināt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību un mazināt bērnu uzvedības problēmas.