Mūsu atrašanās vieta

(A.Briāna 22 - 7 (ieeja no Miera ielas 37), Rīga
  •  1

Kontakti

Tālr. 29155511

info@psihologijascentrs.lv

Psihologa konsultācijas

"Psiholoģijas centrā" tiek sniegtas psihologa konsultācijas bērniem, pusaudžiem un  pieaugušajiem. Tiek piedāvātas gan individuālās konsultācijas, gan konsultācijas bērnu vecākiem.

Vienas konsultācijas ilgums 45-50 min. Maksa par konsultāciju laikā no plkst.8:00 līdz plkst.17:00 50,00 EUR, sākot no 18:00 60,00 EUR. Psihologa konsultācijas sniedz sertificēta klīniskā psiholoģe, Dr.psych. Inga Skreitule-Pikše

Individuālās psihologa konsultācijas pieaugušajiem un pusaudžiem

Individuālās konsultācijās psihologs var palīdzēt pārvarēt krīzes sistuācijas, risināt savstarpējo attiecību problēmas un labāk izprast sevi, kā arī atklāt un iemācīties efektīvāk izmantot savus resursus.

Bērnu psihologs

Bērnu psihologs var palīdzēt ģimenēm ar bērniem, gan konsultējot vecākus par dažādiem ar bērna attīstību un audzināšanu saistītiem jautājumiem, gan palīdzot vecākiem izprast bērna uzvedības cēloņus un iespējamos veidus, kā mainīt nevēlamu bērna uzvedību.

Bērnu psihologs var palīdzēt bērnam pārvarēt krīzes situācijas un tikt galā ar dažādiem spēcīgiem negatīviem pārdzīvojumiem, kas nereti bērniem rada arī dažādus neirotiskus traucējumus. Strādājot ar bērniem, tiek izmantotas bērna vecumam piemērotas terapijas metodes, piemēram, smilšu terapija, spēļu terapija, zīmēšana u.c. Lai palīdzētu bērnam, būtiska ir psihologa sadarbība ar bērna vecākiem, tāpēc paralēli darbam ar bērnu, notiek arī psihologa konsultācijas ar vecākiem vai konsultācijas visai ģimenei kopā.